2017-10-12

Externa nyheter

Svensk Vindenergi förväntar sig att vindkraftsproduktionen ökar

Nyligen togs beslut om vindkraftsinvesteringar med en sammanlagd effekt på 25 megawatt. Det kan jämföras med 635 megawatt under andra kvartalet.Trots nedgången är investeringstakten fortfarande hög.

Läs mer här