2020-11-20

Externa nyheter

Svensk Vindenergi: Nätet måste vara en möjliggörare – ej en broms

Svensk Vindenergi menar att politiker måste ta kapacitetsbristen på allvar efter att Svenska Kraftnät uppgett att stamnätet inte klara nya anslutningar i vissa delar av norra Sverige. Samtidigt uttrycker Energiföretagen oro för att anslutningssvårigheter och betonar att Sverige kommer behöva mycket mer elproduktion ifall det framtida elbehovet ska mötas.

Läs artikeln från Montel.