2018-10-29

Externa nyheter

Svensk Vindenergi sätter färdplan för 100 procent förnybart 2040

Drygt 200 miljarder kronor måste investeras i vindkraft för att Sverige ska nå ett 100 procent förnybart elsystem till år 2040. Det menar branschorganisationen Svensk Vindenergi i sin nya rapport.

I rapporten ”100 procent förnybart 2040 – Vindkraft för klimatnytta och konkurrenskraft”, menar Svensk Vindenergi att vindkraften måste gå från dagens cirka 17 TWh till en årsproduktion motsvarande minst 70 TWh – för att nå målet 2040.

År 2021 för väntas det politiska målet för elcertifikatsystemet om 18 TWh ny förnybar produktion till år 2030 att ha uppnåtts, 9 år i förtid.

Läs hela artikeln här.