2017-05-09

Externa nyheter

Svensk Vindenergi skruvar upp sin utbyggnadsprognos

Svensk Vindenergi bedömer att 227 MW vindkraft kommer att installeras i Sverige under 2017. Det är en svag uppjustering från februari när organisationen bedömde att 202 MW skulle byggas.

Läs mer här