2017-05-02

Externa nyheter

Svensk vindenergi tillbakavisar kritiken: ”Landskapsbilden ser ut på ett helt annat sätt i norra Sverige”

På branschorganisationen Svensk Vindenergi håller man inte med om kritiken mot vindkraften. I stället pekar man på att EU till stor del är beroende av fossila bränslen och att svensk export av el redan i dag gör klimatnytta.

Läs mer här.