2019-03-08

Externa nyheter

Svensk Vindenergis styrelseordförande på listan över Näringslivets mäktigaste kvinnor 2019

Näringslivets mäktigaste kvinna 2019: Samhällsförändrarna

(…)

4. Linda Burenius Magnusson
Ålder: 48 Ordförande: 100 % förnybart

En verklig spindel i nätet med förnybar energi som spinns allt flitigare i Sverige. Är också head of public affairs för OX2 Group, ordförande för Svensk Vindenergi och styrelseledamot i Almi Green Tech Fund.

Listan är publicerad av Veckans Affärer.