2017-05-02

Externa nyheter

Svensk vindkraft går på högvarv

Den svenska vindkraftsproduktionen under den senaste tolvmånadersperioden uppgick till 16,7 TWh vilket är nytt rekord, visar statistik från Energiföretagen.

Läs mer här.