2014-02-06

Externa nyheter

Svensk vindkraft går till havs med ett nytt tekniskt koncept

Almi Invest har investerat 2,2 miljoner i ny havsbaserande vindkraftsteknik från det svenska företagetSeaTwirl AB. Vindkraftens framtid ligger i havsbaserade anläggningar. Men de tuffa förhållanden till havs har dock hittills inneburit skyhöga investeringskostnader för vindkraft till havs vilket hämmat utvecklingen. Det här nya svenska konceptet är full med nya idéer och innovativa lösningar och kan innebära ett genombrott för havsbaserad vindkraft.

Läs hela