2018-09-20

Externa nyheter

Svensk vindkraft kan öka med 70 procent

Rapporten där beräkningen förekommer har författats av bland andra miljöprofessorn Johan Rockström, och presenterades under ett klimattoppmöte i San Francisco under förra veckan.

Enligt branschorganisationen Svensk vindenergi finns investeringsbeslut på över 35 miljarder kronor under åren fram till 2021, vilket förklarar ökningen.

– Varje ytterligare terawattimme svensk förnybar el som produceras kan minska utsläppen med omkring 750.000 ton i det europeiska elsystemet. Trots det återstår fortfarande många hinder för utbyggnaden som den nya regeringen bör undanröja skyndsamt, säger Charlotte Unger Larson, vd Svensk vindenergi, i ett pressmeddelande.

Läs artikeln här.