2018-07-05

Externa nyheter

Svensk vindkraft lockar

Mångmiljardaffärerna avlöser varandra och det svenska målet att bygga ytterligare 18 TWh förnybar el till 2030 är på väg att uppnås i rekordfart. Men ett orosmoln för investerarna är att vindboomen ska leda till en kollaps för elcertifikatpriserna.

I början av förra året varnade investerare och långivare för ett grönt blodbad efter att ett brant prisfall på elcertifikat bidragit till mångmiljardförluster för vindkraftsinvesterare. Men nu blåser det i stället stark medvind, i alla fall vad gäller intresset för nya vindkraftsprojekt i Sverige.

”Det är en dramatisk förändring. Utvecklingen det senaste året har varit explosiv med en lång rad mycket stora investeringar i vindkraft”, säger Omid Ashrafi, chef för infrastruktur och energi på Newsec.

Läs mer här.