2019-07-05

Externa nyheter

Svensk vindkraft sätter nya rekord

Den svenska vindkraften byggs ut i snabb takt. Hittills i år har svenska vindkraftverk producerat drygt 10 terawattimmar el, vilket innebär en ökning med nästan 40 procent. Om utvecklingen står sig kommer vindkraften att producera mer el än något annat år.

Läs nyheten från SVT.