2013-06-04

Externa nyheter

Svensk vindkraft ska driva Googles finska datacenter

Google och O2, en ledande nordisk vindkraftsutvecklaren, meddelade idag att Google kommer att köpa all el som genereras under de närmaste 10 åren från en ny vindpark, vilken ska byggas i Maevaara som ligger på gränsen mellan Övertorneå och Pajala kommun i norra Sverige. Vindkraftsavtalet (PPA, Power Purchase Agreement) gör att Google, som redan idag är ett koldioxidneutralt företag, kan driva sitt datacenter i Hamina, Finland, på förnybar el.

Läs hela