2018-02-28

Externa nyheter

Svensk vindkraft stänger brunkolsverk

Den 25 februari påstod Petzäll att Sverige importerar smutsig elkraft från Europas brunkolskraftverk.

Det är fel. 2017 nettoexporterade vi 19 TWh el, tack vare vindkraften. Det är 14 procent av Sveriges elproduktion. Flera kolkraftverk i Tyskland och Polen har stängts, eftersom dessa länder har kunnat importera svensk, billig elkraft. Den kraftiga vindkraftsproduktionen i Sverige har dessutom medfört en prissänkning på el i Sverige, som alla elkonsumenter har gynnats av.

Läs mer här