2019-03-21

Externa nyheter

Svenska klimatutsläpp minskar för långsamt

Minskningen av utsläppen av växthusgaser i Sverige har tappat fart, konstaterar Klimatpolitiska rådet i sin årsrapport. Det krävs nu ytterligare åtgärder om Sverige ska nå klimatmålen, enligt rapporten som i dag lämnas till regeringen. ”Detta är allvarligt.

”Detta är allvarligt. Vi borde accelerera, men i stället har vi tre år i rad haft en utsläppsminskning på mindre än en procent. Det räcker inte på långa vägar”, anser ordförande Ingrid Bonde enligt ett pressmeddelande…

Nyhet från TT hämtad i BLT.