2017-05-31

Externa nyheter

Svenska kraftnät besvarar kritiken

Svenska kraftnät uppskattar synpunkterna som kommit in men står fast vid att ledningen inte kan grävas ner. Det säger Olof Klingvall, pressekreterare.

Läs mer här.