2021-05-24

Externa nyheter

Svenska kraftnät: Elbrist hotar gröna stålsatsningarna i norr

Risken är överhängande att industriprojekten Hybrit och H2 Green Steel inte får tillräckligt med el i tid. Det menar stamnätsägaren Svenska kraftnät, som efterfrågar åtgärder från regeringen.

Läs artikeln från NyTeknik