2020-08-27

Externa nyheter

Svenska Kraftnät: Gotland behöver en tredje elkabel

Vid ett möte under onsdagen med representanter för Vattenfall, Geab, Cementa, länsstyrelsen och Region Gotland presenterade Svenska Kraftnäts kraftsystemanalytiker Erik Böhlmark en preliminär analys som utmynnar i att Gotland på sikt behöver en tredje elkabel för sin elförsörjning.

Hör inslaget från SR.