2019-09-13

Externa nyheter

Svenska kraftnät överklagar avslag om kraftledning

Svenska kraftnät har nu beslutat att överklaga avslaget på att få bygga en omstridd kraftledning i södra Sverige. Enligt det statliga affärsverket är ledningen väldigt viktig.

– Vi kommer att överklaga till regeringen och få en prövning av regelverket enligt miljöbalken och ellagen och vilka krav som följer av lagstiftningen, säger Lotta Medelius-Bredhe, tillförordnad generaldirektör, till TT.

Läs artikeln från SVT.