2012-10-22

Externa nyheter

Svenska Kraftnät presenterar långsiktig utvecklingsplan för det svenska elnätet

Affärsverket svenska kraftnät har nu offentliggjort remissutgåvan av Perspektivplan 2025. Detta är första gången som Svenska Kraftnät redovisar hur verket ser på utvecklingen av det svenska elnätet på ca femton års sikt.

Läs hela