2020-03-09

Externa nyheter

Svenska kraftnät utreder europeiskt dataintrång

En samarbetsorganisation för elbolag i Europa har utsatts för ett dataintrång. Svenska kraftnät utreder nu om några svenska system har påverkats.

Angreppet riktades mot Entso-e, en organisation som samordnar arbetet med elförsörjning i Europa. Dataintrånget beskrivs som fullbordat, men Entso-e betonar i ett kort meddelande att det riktades mot ett kontorsnätverk som inte är kopplat till ”operativa” system. Det ska alltså vara separat från it-system som direkt hanterar strömförsörjningen.

Läs artikeln från DN.