2018-10-22

Externa nyheter

Svenska kraftnät växer när elsystemet ställs om

Omställningen till förnybar el och digitaliserade arbetsprocesser ställer krav på ny kompetens. Stamnätsägaren Svenska kraftnät behöver anställa 100 nya medarbetare under de närmaste månaderna.

Läs hela artikeln här.