2017-06-09

Externa nyheter

Svenska kraftnäts beslut om Gotlandskabeln tas upp i riksdagen

Per Åsling (C), riksdagsledamot från Jämtland, riktar en fråga till energiminister Ibrahim Baylan (S) med utgång från Svenska Kraftnäts besked om att upphäva en ny elkabel mellan Gotland och fastlandet.

  • Hur avser statsrådet att agera för att trygga Gotlands elförsörjning framöver, då de befintliga kablarna från 1980-talet inte klarar en utbyggnad av förnybar energi?

Läs mer här