2015-10-09

Externa nyheter

Svenska kraftnäts nya nätutvecklingsplan ute på remiss

Svenska kraftnät redovisar nu i detalj de utmaningar och investeringar som väntar utvecklingen av det svenska stamnätet på tio års sikt. Nätutvecklingsplanen är just nu ute på remiss.

Läs hela