2013-03-22

Externa nyheter

Svenska Kraftnäts rapport: Integrering av vindkraft

Svenska Kraftnät har studerat vilka effekter en större utbyggnad av vindkraft i Sverige får för driften av landets kraftsystem, samt hur lämplig dagens marknadsstruktur är för ett kraftsystem med stor andel vindkraft.

Läs hela