2013-10-30

Externa nyheter

Svenska kraftsystemet vässas genom forskning

För att rusta Sverige för utvecklingen och omställningen av kraftsystemet krävs att både näringsliv och akademisk forskning utvecklar rätt kunskap och kompetens för framtidens elsystem. Nu satsar samverkansprogrammet Elektra 24,9 miljoner kronor i 21 forskningsprojekt inom elkrafttekniska området.

Läs hela