2018-02-08

Externa nyheter

Svenska marknaden börjar ta fart igen

Den svenska marknaden börjar ta fart igen. Det säger Eolus Vinds kommunikationschef Johan Hammarqvist under en presentation vid Stockholm Corporate Finance på onsdagen. Han konstaterar att den svenska elmarknaden tidigare har varit pressad på grund av lägre energipriser. Priserna har stabiliserats och återhämtat sig, men är enligt Hammarqvist fortsatt på historiskt sett låga nivåer.

Läs mer här