2012-03-20

Externa nyheter

Svenska och finländska havsplanerare samlas i Vasa

Planering för bättre nyttjandeProjekten SeaGIS, PlanBothnia och SUPERB, med inriktning på bättre planering och förvaltning av Bottenhavet och Kvarken samlas i Vasa 20–21 mars 2012. Under de senaste årtiondena har intresset för fritidsaktiviteter och näringsverksamhet i kust- och havsområdena ökat stadigt. Och det spås fortsätta att öka när till exempel vindkraftsparker vill reservera större arealer ute till havs.

Läs hela