2013-10-11

Externa nyheter

Svenska småhusägare köper mindre energi

Sedan 2001 har den köpta energin för uppvärmning och varmvatten minskat med en sjättedel i småhus. Under förra året använde ett småhus i genomsnitt 21 400 kWh köpt energi för uppvärmning och varmvatten. Det visar ny statistik från Energimyndigheten.

Läs hela