2016-02-26

Externa nyheter

Svenskar sticker ut i senaste Eurobarometerundersökningen

I motsats till medborgare i många andra EU-länder tycker svenskarna att de så kallade EU2020-målen är för lågt satta, inte minst de miljörelaterade målen. 38 % av svenskarna tycker att målen om att minska EU:s växthusgasutsläpp med 20 % till 2020 och att öka andelen förnybar energi i EU med 20 % till 2020 är för lågt satta, jämfört med EU-snittet på 15 %. Inom ramen för utvecklingen av den europeiska energiunionen anser svenskarna att utvecklingen av förnybar energi och att bekämpa den globala uppvärmningen är de två viktigaste prioriteringarna, medan EU-medborgare i genomsnitt prioriterar skäliga energipriser och kontinuerlig energitillgång.

Läs hela