2016-05-10

Externa nyheter

Svenskarna efterfrågar tydligare ledarskap i klimat- och miljöfrågor

Telge Energis nya barometer ”Svenskarna och Hållbarhet” tar pulsen på svenskarnas medvetenhet kring miljö-, klimat- och hållbarhetsfrågor.

Undersökningen visar, bland annat, att det finns en stark vilja att stävja klimatförändringar. Den visar även att 7 av 10 svenskar vill göra mer för att världen ska bli en bättre plats och att 8 av 10 svenskar kan tänka sig att betala mer för att bidra. 7 av 10 anser dessutom att det krävs fler politiska förändringar som gynnar konsumenter att agera.

Läs mer