2019-11-11

Externa nyheter

Svenskarnas pensionspengar investeras fortfarande i fossiljättar

AP-fonderna fortsätter placera svenska pensionspengar i företag med enorma koldioxidutsläpp. Men när unga gör aktiva fondval värderas hållbarhet högt.

Nyligen publicerade The Guardian en kartläggning som visade att tjugo företag står bakom så mycket som en tredjedel av världens koldioxidutsläpp. Bland dessa återfinns fossiljättar som Chevron och British Petroleum.

I dagsläget har AP-fonderna, de allmänna svenska pensionsfonderna, så mycket som 15 miljarder kronor investerat aktier och obligationer från dessa tjugo bolag…

Läs artikeln från Supermiljöbloggen.