2020-12-01

Externa nyheter

”Svenskt Näringsliv gör orealistiska antaganden om kärnkraften”

Två elkraftprofessorer: Det är mycket olyckligt, att på helt felaktiga grunder utesluta möjligheten till ett 100 procent förnybart elsystem.

Svenskt Näringsliv skriver på DN Debatt att det behövs ett elsystem som möjliggör den elektrifiering vi står inför. Det är mycket som vi håller med om, till exempel att vi måste möta det övergripande politiska målet om fossilfrihet på ett försörjningstryggt och kostnadseffektivt sätt samt att vi måste räkna med en kraftigt ökad elanvändning. Det är korrekt. Men hur ska det framtida elsystemet se ut?

Läs repliken på DN-debatt.