2017-11-16

Externa nyheter

Svenskt ordförandeskap vid energitoppmöte driver energiomställningen framåt

Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan var ordförande vid Internationella energibyråns (IEA) ministermöte den 7–8 november i Paris. På mötet lyftes svenska prioriteringar om ökat samarbete med tillväxtländer för att påskynda energiomställningen globalt.

Läs mer här