2017-03-16

Externa nyheter

Sverige bäst i EU på förnybar energi

Kring årsskiftet 2007/2008 utspelade sig en energipolitisk strid i Europa. EU hade vid den här tiden beslutat att 20 procent av energiförbrukningen i unionen skulle komma från förnybara energikällor senast år 2020.

 

Läs mer här.