2019-02-26

Externa nyheter

Sverige bäst på förnybar energi i EU

11 av 28 medlemsländer i EU har redan nått sina energimål för år 2020, enligt ny statistik. Toppar listan gör Sverige. 

År 2020 ska 20 procent av EU:s energiförbrukning komma från förnybara energikällor. Sverige toppar listan med drygt 53 procent förnybart. Sverige har redan uppnått, och överskridit, vårt mål om 49 procent förnybart till år 2020. Finland, som har näst störst andel förnybart, kommer långt efter med 39 procent…

Artikel hämtad från Supermiljöbloggen.