2020-12-04

Externa nyheter

Sverige behöver ett system för återvinning av vindturbinblad

I dag återvinns 85 – 90 procent av en vindturbin. Men återvinning av uttjänta vindturbinblad från vindkraftverk, som är en ny ström av kompositavfall, är en växande utmaning. Projektet Rekovind som drivs av RISE har undersökt möjligheten att utveckla en kemisk återvinningsprocess och hur Sverige kan hantera framtida avfallsströmmar från vindturbinblad.

Huvudmålet för Rekovind har varit att utveckla en kemisk process som kan användas på samtliga material i ett vindturbinblad, det vill säga härdplastglasfiberkomposit, termoplaster och balsaträ. Processen som används heter solvolys.

Läs pressmeddelandet från RISE.