2017-10-20

Externa nyheter

”Sverige bör göra mer för att locka investeringar”

Vi står inför en ny industrialiseringsvåg – om vi tar tillvara på Sveriges unika möjligheter för snabbt växande elintensiva industrier. Men Sverige behöver kraftsamla för att attrahera dessa internationella industrietableringar. Vi uppmanar regeringen att ge fler myndigheter tydligare direktiv att arbeta för att attrahera internationella industrietableringar till Sverige, skriver en rad debattörer gemensamt.

Läs mer här