2011-03-31

Externa nyheter

Sverige deltar i program för smarta elnät

Regeringen har den 31 mars 2011 fattat beslut om Sveriges deltagande i ett internationell samarbetsprogram som syftar till att främja smarta elnät. Statens energimyndighet får i uppdrag att vidta de åtgärder som behövs för den svenska anslutningen till programmet ISGAN; International Smart Grid Action Network och i övrigt ansvara för att samordna det svenska deltagandet.

Läs hela