2011-11-04

Externa nyheter

Sverige EU-mästare

Sverige är EU mästare på förnybar energi med en andel på över 50 procent. Förnybar energi främst bioenergi har vuxit kraftigt de seanste åren. Nu tar vindkraften över stafettpinnen och med rätt förutsättningar kan en andel på närmare 60 procent nås till år 2020.

Läs hela