2012-10-28

Externa nyheter

Debatt: Sverige går mot ett glapp i energiförsörjningen

Göran Dalén och Charlotte Bergqvist, båda wpd Offshore Stockholm, skriver på Brännpunkt i Svenska Dagbladet.

Kärnkraftens problem visar tydligt att det krävs politiskt agerande för att trygga framtidens energiförsörjning. Den låt gå-mentalitet som präglar den energipolitiska diskussionen riskerar att kasta Sverige in i en ny energikris om något decennium. Oavsett vad man tycker om kärnkraft som sådan, så måste man vara beredd att diskutera de systemrisker vårt samhälle står inför om beslut inte fattas snart, skriver företrädare för wpd Scandinavia.

Läs hela