2018-05-17

Externa nyheter

Sverige har för första gången klarat sig helt utan kärnkraft

Morgonen den 10 maj passerade vi en viktig milstolpe. Men fortfarande är det mycket som behöver göras innan Sverige har ett helt hållbart energisystem.

För första gången sedan 1970-talet har Sverige klarat hela sin elkonsumtion utan kärnkraft. Det hände klockan sju på Kristi himmelfärdsmorgonen. Det var inte så att alla reaktorer stod stilla – de sex reaktorer som var i drift producerade 6 233 MW. Men exporten från Sverige till grannländerna var större, 6 268 MW. Samma kväll exporterade Sverige nästan 6 700 MW samtidigt som kärnkraftens produktion var lite lägre än på morgonen. På kvällen exporterades mer än en tredjedel av all el som producerades i Sverige.

Läs mer här