2013-09-02

Externa nyheter

Sverige har för lite fokus på miljöpolitik

Inför president Obamas Sverigebesök har miljö utpekats som ett ämne han vill prioritera i mötet med den svenska regeringen. Enligt miljöorganisationer och forskare så är den svenska självbilden delvis alltför positiv på miljöområdet.

Läs hela