2017-09-21

Externa nyheter

Sverige har ledartröjan i klimatarbetet

Budgetpropositionen för 2018 innebär det absolut största gröna genomslaget i svensk politik någonsin. Under mandatperioden har anslaget till miljö- och naturvård ökat med 109 procent, det vill säga mer än en dubblering, för att 2018 landa på drygt 10 miljarder kronor.

För att underlätta hushållens omställning byggs investeringsstödet för solceller ut med ökad subventioneringsgrad från 20 till 30 procent. Alla hushåll ska ges möjlighet att ha egenägd förnybar elproduktion, antingen i form av medlemskap i vindkraftkooperativ eller med egna solceller!

Läs mer här