2020-06-26

Externa nyheter

Sverige har minskat sin energianvändning med 8,6 procent

Mellan 2014 och 2018 har lägenheterna i Sverige minskat sin energianvändning med 8,6 procent, vilket motsvarar cirka 1,2 megawattimme per lägenhet. Det visar Swedisols energieffektiviseringsindex som baseras på uppgifter från Sveriges kommuner.

– För att klara Sveriges klimatmål på ett kostnadsoptimalt sätt krävs att alla resurser används effektivt, och då är energieffektivisering av byggnadsbeståndet en hörnpelare. I nuläget energieffektiviseras bostäder i för låg takt för att frigöra tillräckligt med energi till transport- och industrisektorn. Det riskerar att resultera i att våra förnybara källor inte klarar av att täcka vår ökande elkonsumtion, säger Mats Björs, vd för Swedisol.

Läs artikeln från Energinyheter.