2013-03-20

Externa nyheter

Sverige har nu över 50 procent förnybar energiförsörjning

Förra året kom 51 procent av Sveriges energiförsörjning från förnybara energislag. Sverige överträffade EU-målet för förnybar energi 2020 åtta år tidigare.

– Det är en fantastisk utveckling som också visar att det är mycket enklare att ställa om energisystemet än vad många tror. Det är viktigt att regeringen och riksdagen nu slutar låtsas att de tar krafttag för att nå målen till 2020. Vi måste istället arbeta mot högre mål, exempelvis en fossilfri fordonsflotta 2030 och ett klimatneutralt Sverige 2050. Det säger Gustav Melin, vd i Svebio.

Läs hela