2011-05-19

Externa nyheter

Sverige har straffskatt på vindkraft

Centerpartiet säger sig vara emot ny kärnkraft men accepterade förra året en överenskommelse som tillåter ny kärnkraft.

Centerpartiet säger sig vara emot uranbrytning men röstade i riksdagen nyligen emot förslaget att förbjuda uranbrytning. Centerpartiet säger sig vilja satsa på förnybar energi men drar kraftigt ner på stödet för förnybar energi och energieffektivisering.

Läs hela