2019-01-17

Externa nyheter

”Sverige kan bli det klimatmässiga föredöme som omvärlden behöver”

Förutsättningarna för att nå klimatmålen till år 2030 förbättras kraftigt med 73-punktsöverenskommelsen mellan socialdemokraterna, centerpartiet, liberalerna och miljöpartiet. Men de viktigaste punkterna behöver konkretiseras och utformas så att de ger maximal klimatnytta, skriver Mattias Goldmann, vd på tankesmedjan Fores med 2030-sekretariatet.

År 2030 ska Sveriges klimatpåverkan från transportsektorn ha minskat med 70 procent jämfört med år 2010. Bakom målet står sju av riksdagens åtta partier, liksom en mycket bred konstellation av näringsliv, intresseorganisationer och branschorgan.

Det är tydligt att de fyra partier som står bakom 73-punktsöverenskommelsen har klurat en hel del på hur målet ska kunna nås, för många av punkterna ger mycket viktiga knuffar framåt.

Läs hela debattartikeln iMiljö & Utveckling.