2015-10-14

Externa nyheter

Sverige kan bli föregångsland för framtidens energiförsörjning

Sverige har goda möjligheter att ställa om till 100 procent förnybar energi inom 25 år. Men vi måste vara beredda att satsa ännu mer för att ta ledningen i en utveckling som är nödvändig för att lösa klimatfrågan. Det hävdar Göran Sidén, universitetslektor i energiteknik vid Högskolan i Halmstad, som i sin bok Förnybar energi beskriver förutsättningarna för framtidens energiförsörjning i Sverige.

Läs hela