2012-01-27

Externa nyheter

Sverige kan ta täten inom marin vindkraft

I dag är Europas beroende av fossila bränslen och kärnkraft stort, och omställningen till ett hållbart energisystem är därför överhängande.Vindkraft till havs är en av få möjligheter som bjuds. Den svenska potentialen för offshore-vind är gynnsam och måste tas tillvara, skriver bland andra Brigitta Losman (MP) och Sören Kviberg (V).

Läs hela