2015-03-11

Externa nyheter

Sverige klar EU-etta i förnybart

Sverige använder med råge störst andel förnybar energi av medlemsländerna och klarar redan sitt EU-mål satt till 2020. Med drygt hälften av energianvändningen från förnybara källor utklassade Sverige övriga EU-länder, visar en sammanställning från statistikbyrån Eurostat. Siffrorna avser 2013 och är de senaste där det finns uppgifter för alla medlemsländer.

Läs hela